Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.deelnemen.nu. De Stichting G1000nu, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59348402 is eigenaar van deze website.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacy verklaring

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij dat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens via onze website; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

artikel 1: verantwoordelijke

De Stichting G1000nu, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59348402 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website Deelnemen.nu en voor de gegevens opgeslagen in Mailchimp zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Mirjam de Pagter, mirjam@g1000.pro of info@g1000.nu

Artikel 2 Persoonsgegevens die wij verwerken via Deelnemen.nu
G1000.nu verwerkt uw persoonsgegevens in Deelnemen.nu omdat u mee wilt doen aan een evenement, zoals een G1000, streekconferentie, Burgertop of burgerraad. Inschrijving is noodzakelijk om u de juist informatie over het evenement te kunnen verstrekken.

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerken verwerken wij via deelnemen.nu:

 • Voor- en achternaam
 • Type deelnemer
 • Organisatie (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Postcode (op wijkniveau)
 • Huisadres indien emailadres niet beschikbaar is
 • Telefoonnummer (niet verplicht in te vullen)
 • Geslacht (niet verplicht in te vullen)
 • Leeftijd (in te vullen omdat deelname vanaf 16 jaar mogeijk is)
 • Opleidingsniveau (niet verplicht in te vullen)

2.2 G1000nu verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om je:

 • Berichten te kunnen sturen over de details van de bijeenkomst.
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van het evenement.
 • van een juiste naambadge te kunnen voorzien die nodig is voor het programma.
 • de mogelijkheid te geven de gegevens in te zien en hierop wijzigingen door te geven.
 • Om inzicht te krijgen in de diversiteit van de deelnemers en gedurende de aanloop naar het evenement eventueel gericht voor een bepaalde doelgroep campagne te voeren, om er voor te zorgen dat de verschillende doelgroepen goed vertegenwoordig zijn gedurende de dag. (deze vragen zijn niet verplicht in te vullen).

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot een individueel persoon te herleiden.

Artikel 3 Persoonsgegevens die wij verwerken via Mailchimp
3.1 De volgende persoonsgegevens verwerkten wij via Mailchimp:

 • Voor- en achternaam
 • Type deelnemer
 • Organisatie (indien van toepassing)
 • E-mailadres 

3.2 G1000nu verwerkt uw persoonsgegevens in Mailchimp voor de volgende doeleinden:
G1000nu heeft een standaard overeenkomst met Mailchimp omtrent de verwerking van uw gegevens. De gegevens in mailchimp worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van het evenement.

Daarnaast verwerken wij gegevens over IP-adres, algemene statistieken rondom het lezen van berichten, internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd indien er een dringend bericht u niet dreigt te bereiken.

Artikel 4 bewaartermijn

De Stichting bewaart uw gegevens gedurende de loop van het evenement. Uiterlijk 4 maanden na de afsluitende bijeenkomst worden uw gegevens verwijdert, van zowel deelnemen.nu, als uit het mailchimaccount. 

Artikel 5 Delen van persoonsgegevens met derden
G1000nu verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het project. Het gaat dan om:

 • Voor en achternaam en type deelnemer aan de drukker voor het het printen van naambadges.
 • Geanonimiseerde informatie over bijvoorbeeld dieetwensen aan de cateraar.
 • Geanonimiseerde informatie aan de communicatiemedewerkers van het project om gericht doelgroep aan te kunnen spreken die ondervertegenwoordigd zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website
U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: mirjam@g1000.pro
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

G1000nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website
Ter bescherming van de persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor zover G1000.nu voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. In de verwerkersovereenkomst wordt de verwerker verplicht om alle verplichtingen uit de AVG na te leven.

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: mirjam@g1000.pro.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken voor Deelnemen.nu
G1000nu gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan G1000.nu of Deelnemen.nu wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van deelnemen.nu en het gebruiksgemak verminderen.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Google Analytics
 • We gebruiken google analyticscookies
 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • de laaste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd;
 • We hebben gegevens delen uitgezet;
 • We gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.