DEELNEMEN.nu

Welkom op de website van Deelnemen.nu. 
Dit platform is eigendom van de Stichting G1000.nu. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud en werking.

Deelnemen.nu verwerkt de deelnemersgegevens van alle projecten waar de G1000 methodiek wordt ingezet. 

Het traject

STAP 1: BURGERTOP

Het traject gaat van start met een Burgertop. Een bijeenkomst van 1 dag waar 100 tot 1000 mensen bij elkaar komen en samen in gesprek gaan. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen rondom het gekozen onderwerp.

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeenschap in het burgerforum. Iedere belanghebbende kan via dit forum reageren. Dat kan online zijn, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden het traject af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen;

HET BURGERBESLUIT

Meer weten? Neem contact mt ons op. 

Het team

Mirjam de Pagter
Mirjam de Pagter

Productiecoördinator en contactpersoon aanmeldingen

M 06 245 94 423
E 
mirjam@g1000.pro

Lubbertus Brugge
Lubbertus Brugge

Audiovisueel Coördinator

Harm van Dijk
Harm van Dijk

Grondlegger G1000.nu platform

Jerphaas Donner
Jerphaas Donner

Grondlegger G1000.nu platform